Facilitiesรายละเอียดเกี่ยวกับห้องพัก

  • ・หอพักรวมของ”วากายะโด晴-ฮาเล-“มีเตียงสองชั้นให้บริการ โดยมีห้องอาบน้ำรวมแยกต่างหาก
  • ・ทางเราไม่มีล็อคเกอร์ให้บริการ กรุณาระมัดระวังสิ่งของสัมภาระของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถใช้ตู้เซฟขนาดเล็กที่มีอยู่แต่ละเตียงเก็บสิ่งของมีค่าของท่านได้
  • ・ไฟอ่านหนังสือและปลั๊กสำหรับชาร์ตไฟมีประจำแต่ละเตียง

※ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงตามเทศกาลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบราคาจากหน้าการจองหน้าเว็บก่อนตัดสินใจ

Roomsห้องพักและอัตราค่าเข้าพัก

หอพักรวมหญิงล้วนแบบ 6 เตียง

ราคาหนึ่งคืนต่อหนึ่งท่าน = ¥2,500~¥4,000

หอพักรวมแบบ 12 เตียง

ราคาหนึ่งคืนต่อหนึ่งท่าน = ¥2,500~¥4,000

Rulesข้อควรระวัง

  • ・ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใดๆทั้งในหอพักรวมและห้องพักแบบส่วนตัว กรุณารับประทานและดื่มที่เล้าจ์ที่ทางเราจัดไว้ให้
  • ・กรุณาปูผ้าปูเตียงและดึงออกด้วยตัวท่านเอง
  • ・เวลาปิดไฟของเราคือ 23:00 น.ในหอพักรวม กรุณางดการใช้เสียงซึ่งอาจรบกวนแขกท่านอื่นที่เข้าพัก